Hooggevoelig Forum FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Gedrags Code van de Moderators en Administrators

Moderator Gedragscode
  1. Wij zijn respectvol naar alle leden, elkaar, en de beheerders van hooggevoelig.nl.
  2. Wij vertegenwoordigen de website hooggevoelig.nl met professionaliteit, ondanks het feit dat we vrijwilliger zijn.
  3. We begrijpen dat alle beslissingen open staan voor discussie omdat de input komt van veel mensen, en gezocht moet worden naar de redelijke grootste algemene deler. Dat houdt dus ook in dat iemand het soms niet eens kan zijn met een beslissing en dat dat OK is.
  4. We zijn discreet en handelen vertrouwelijk als we het forum modereren. We gaan ook op die manier om met de gebruikersinformatie. Privacy vraagt om absoluut vertrouwen en de website moet een vertrouwd gevoel brengen aan een ieder om het doel en wezen van hooggevoelig te kunnen vervullen en uitdragen.
  5. Mochten we het niet eens zijn met de beheerders en of hun werkwijzes, zullen we dat op een discrete manier laten weten aan de beheerders door middel van prive berichten, mails of direct contact.
  6. We weten dat alle moderators gelijk zijn in “status” en elk inzicht is welkom. Elk inzicht zullen we dus met respect, eerlijkheid en openheid in overweging nemen. Zelfs als de moderator net nieuw is.
  7. Wij weten als geen ander door onze ervaring dat je andermans gevoelens in overweging moet nemen voordat je de “Verzend” knop indrukt.
  8. We zullen het moderatorschap neerleggen als er een breuk van vertrouwen is gekomen in de relatie met het uitvoeren van modererend werk of met andere moderators of met de beheerders. Ook zullen we het werk neerleggen als de beheerders een koers gaan volgen die niet de onze is.

Privacy van het forum

Google heeft geen toegang tot de inhoud van dit forum, andere zoekmachines ook niet. Alleen openbare subforums zijn te lezen voor elke internet gebruiker. Er zijn ook besloten forums die je alleen kunt lezen als je lid bent en ingelogd.

Privacy van PB's

De privacy van PB berichten is wettelijk gewaarborgd. Het is technisch gezien mogelijk voor de beheerder om een (niet officieel door vBulletin erkende) module te installeren, die het lezen van PB's door de beheerder mogelijk maakt. Dat moet gezien worden als een uiterste noodmaatregel. Mocht er sprake zijn van laster, bedreiging of wat voor onplezierige inhoud dan ook, dan kan er een ban volgen. Om die ban te rechtvaardigen kan het noodzakelijk zijn die module te installeren en voor bewijsvoering de PB's te lezen. De hele procedure heeft dan tot doel om de rust en veiligheid weer terug te laten keren en de onruststokers de toegang tot het forum te ontzeggen. De PB's dienen dan als bewijs en maken een goede beslissing mogelijk. Standaard is de module dus niet geinstalleerd en kan ook de beheerder de PB's niet lezen.

Zoeken in FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.